Research & Development

The R&D team is representative of various fields of science. The members of this interdisciplinary team are psychologists, cognitive scientists, informaticians, and developers working together on solutions which are then implemented into the products of the Simpro and Nano Games brands. The members of the R&D team are currently working on issues of virtual characters, realism of simulation, evoking emotions in a virtual environment and the effectiveness of virtual training. They also ensure that our simulators are simulator sickness-free.

The members of the R&D team are the authors of numerous scientific publications. You can see the list of these publications below.

2019

Sterna, R., Strojny, P., Rębilas, K., (2019). Can virtual observers affect our behavior? Social facilitation in Virtual Environments: A Mini-Review. Social Psychological Bulletin, 14(3), Article e30091. [Nano Games/Simpro Affiliation]

Argasiński, J. K., Nalepa, G. J., Strojny, P., Węgrzyn, P. (2019). Applying Affective Design Patterns in VR Firefighter Training Simulator. Proceedings of the Workshop on Affective Computing and Context Awareness in Ambient Intelligence (AfCAI 2019). [Nano Games/Simpro Affiliation]

Argasiński, J.K., Strojny, P., Lipp, N., Dużmańska-Misiarczyk, N, Lesicki, Ł. (2019). Wykorzystanie symulatorów VR do szkolenia operatorów i obsługi platform BSP. In M. Feltynowski Wykorzystanie bezzałogowych platform powietrznych w operacjach na rzecz bezpieczeństwa publicznego (pp. 139-152). Józefów: Wydawnictwo CNBOP-PIB. [Nano Games/Simpro Affiliation]

Czarnek, G., Strojny, P., Strojny, A., Richter, M. (2019). Assessing Engagement during Rescue Operation Simulated in Virtual Reality: A Psychophysiological Study. International Journal of Human–Computer Interaction, DOI: 10.1080/10447318.2019.1655905. [Nano Games/Simpro Affiliation]

Czarnek, G., Szwed, P., & Kossowska, M. (2019). Right‐and Left‐wing Prejudice Toward Dissimilar Groups in Cultural and Economic Domains. European Journal of Social Psychology, 49, 807-823. DOI: 10.1002/ejsp.2548. [Other Affiliation]

Czarnek, G., Kossowska, M., Richter, M. (2019). Aging, effort, and stereotyping: The evidence for the moderating role of self-involvement. International Journal of Psychophysiology, 138, 1-10. DOI: 10.1016/j.ijpsycho.2019.01.009. [Other Affiliation]

Nalepa, G. J., Kutt, K., & Bobek, S. (2019). Mobile platform for affective context-aware systems. Future Generation Computer Systems92, 490–503. DOI: 10.1016/j.future.2018.02.033. [Other Affiliation]

Nalepa, G. J., Kutt, K., Giżycka, B., Jemioło, P.,  Bobek, S. (2019). Analysis and Use of the Emotional Context with Wearable Devices for Games and Intelligent Assistants. Sensors19(11), 2509. DOI: 10.3390/s19112509. [Other Affiliation]

Jemioło, P., Giżycka, B., & Nalepa, G. J. (2019). Prototypes of Arcade Games Enabling Affective Interaction. In International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (pp. 553-563). Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-20915-5_49 [Other Affiliation]

Sikorska, I., Mostowik, J., Lipp, N., Stadtmüller, K. (2019). Na tropach Ikigai: zaangażowanie w życie jako aspekt pomyślnego starzenia się. In M. Kielar Turska (eds.), Siła umysłu w starości: starość: jak ją widzi psychologia (pp. 289-310). Kraków: Wydawnictwo Ignatianum. [Other Affiliation]

Sikorska I., Lipp N., Stadtmüller K., Mostowik J. (2019). Szczęśliwe życie w okresie późnej dorosłości. Znaczenie motywu indywidualnego. Psychologia rozwojowa 24(1). [Other Affiliation]

Argasiński, J.K, Węgrzyn, P. (2019). Affective patterns in serious games. Future Generation Computer Systems 92, 526-538. [Other Affiliation]

2018

Strojny, P. (2018). Związek trudny tylko z pozoru: Potencjał naukowy współpracy psychologów i deweloperów wirtualnej rzeczywistości. In M. Wysocka-Pleczyk & J. Maciuszek Człowiek Zalogowany (pp. 111-119). Kraków: Biblioteka Jagiellońska. [Nano Games/Simpro Affiliation]

Dużmańska, N., Strojny, P., Strojny, A. (2018). Can simulator sickness be avoided? A review on temporal aspects of simulator sickness. Frontiers in Psychology 9:2132. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.02132  [Nano Games/Simpro Affiliation]

Argasiński, J. K., Węgrzyn, P., Strojny, P. (2018). Affective VR serious game for firefighter training. Proceedings of the Workshop on Affective Computing and Context Awareness in Ambient Intelligence (AfCAI).  [Nano Games/Simpro Affiliation]

Strojny, P., Strojny, A., Kałwak, W., Bańbura, A. (2018). Take your eyes off me: the effect of the presence of witnesses on conduct of rescue operations. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza49(1), 14-22. DOI: 10.12845/bitp.49.1.2018.1. [Nano Games/Simpro Affiliation]

Giżycka, B., Nalepa, G. J. (2018). Emotion in models meets emotion in design: building true affective games. In 2018 IEEE Games, Entertainment, Media Conference (GEM) (pp. 1-5). DOI: 10.1109/GEM.2018.8516439. [Other Affiliation]

Giżycka, B., Nalepa, G. J., Jemioło, P. (2018). „AIded with emotions” – a new design approach towards affective computer systems. arXiv preprint arXiv:1806.04236. [Other Affiliation]

Kutt, K., Nalepa, G. J., Giżycka, B., Jemiolo, P., Adamczyk, M. (2018). BandReader – a mobile application for data acquisition from wearable devices in affective computing experiments. In 2018 11th International Conference on Human System Interaction (HSI) (pp. 42-48). IEEE. DOI:  10.1109/HSI.2018.8431271. [Other Affiliation]

Kossowska., M., Szwed, P., Wyczesany, M., Czarnek, G., i Wronka, E. (2018). Religious fundamentalism modulates neural responses to error-related words: The role of motivation towards closure. Frontiers in Psychology. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.00285. [Other Affiliation]

Giżycka, B. (2018). Using Affective Loop as Auxilliary Design Tool for Video Games. In Michał Klincewicz (ed.) Proceedings of 10th Cracow Cognitive Science Conference – Technology, Kraków, Polska, CEUR-WS.org. Retrieved from: http://ceur-ws.org/Vol-2265/paper8.pdf [Other Affiliation]

Sikorska, I., Wyra, M., Lipp, N., Krawczyk, T., Wróbel, P., Stadtmüller, K., Reder, M. (2018). Samopoczucie ucznia w szkole: dobrostan i poczucie bezpieczeństwa. In E. Napora, M. Stawiarska-Lietzau, E. Kornacka-Skwara (eds.), Psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa w wymiarze indywidualnym i społecznym (pp. 171-198). Częstochowa : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego. [Other Affiliation]

Nalepa, G. J., Kutt, K., Bobek, S., Giżycka, B. (2018). Development of Mobile Platform for Affect Interpretation. Current Progress. Proceedings of the Workshop on Affective Computing and Context Awareness in Ambient Intelligence (AfCAI 2018), Walencja, Hiszpania. CEUR-WS.org. Retrieved from: http://ceur-ws.org/Vol-2166/afcai18-paper12.pdf [Other Affiliation]

Kutt, K., Binek, W., Misiak, P., Nalepa, G. J., & Bobek, S. (2018). Towards the Development of Sensor Platform for Processing Physiological Data from Wearable Sensors. In Lecture Notes in Computer Science (Vol. 10842 LNAI, pp. 168–178). Springer. doi: 10.1007/978-3-319-91262-2_16 [Other Affiliation]

Grabska-Gradzińska, I., Argasiński, J.K. (2018). Patterns in Video Games Analysis – Application of Eye-Tracker and Biosensors. In International Conference of Artificial Intelligence and Soft Computing 2019 (pp. 619-629) [Other affiliation]

2017

Czarnek, G., Dragon, P., Szwed, P., & Wojciszke, B. (2017). Kwestionariusz przekonań politycznych: własności psychometryczne [Political Beliefs Questionnaire: Psychometric properties]. Psychologia Społeczna, 41, 205–222. doi: 10.7366/1896180020174108 [Other Affiliation]

Strojny, P., Strojny, A., Kałwak, W., Bańbura, A. (2017). (Nie) patrz mi na ręce: wpływ obecności świadków na realizację zadań ratowniczych [(Don’t) look at me: Audience effect during rescue actions.]. Proceedings of Tendencje Rozwojowe w Zwalczaniu Pożarów Conference.  [Nano Games/Simpro Affiliation]

Sankaran, S., Grzymała-Moszczyńska, J., Strojny, A., Strojny, P, Kossowska, M. (2017). Rising up to the ‘challenge’? The role of need for closure and situational appraisals in creative performance. Personality and Individual Differences 106, 136-145. DOI: /10.1016/j.paid.2016.10.045. [Other Affiliation]

Nalepa, G. J., Giżycka, B., Kutt, K., Argasiński, J.K. (2017). Affective Design Patterns in Computer Games. Scrollrunner Case Study. In Ganzha Maria, Maciaszek Leszek, Paprzycki Marcin (eds.) Communication Papers of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (pp. 345-352). DOI: 10.15439/2017F192. [Other Affiliation]

Argasiński, J.K, Grabska-Gradzińska, I. (2017). Patterns in Serious Game Design and Evaluation Application of Eye-Tracker and Biosensors. International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, 367-377. [Other Affiliation]

Kutt, K., Nalepa, G. J., & Burdzy, D. (2017). Semantically Enhanced Navigation System Using Augmented Reality. In A. Dziech & A. Czyżewski (Eds.), MCSS 2017: Multimedia Communications, Services and Security (pp. 62–72). Cham: Springer. doi: 10.1007/978-3-319-69911-0_5 [Other Affiliation]

Kluza, K., Nalepa, G. J., Ślażyński, M., Kutt, K., Kucharska, E., Kaczor, K., & Łuszpaj, A. (2017). Overview of Selected Business Process Semantization Techniques. In T. Pełech-Pilichowski, M. Mach-Król, & C. M. Olszak (Eds.), Advances in Business ICT: New Ideas from Ongoing Research (pp. 45–64). Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-319-47208-9_4 [Other Affiliation]

Ślażyński, M., Nalepa, G. J., Bobek, S., & Kutt, K. (2017). Semantic Annotations for Mediation of Complex Rule Systems. In L. Rutkowski, M. Korytkowski, R. Scherer, R. Tadeusiewicz, L. A. Zadeh, & J. M. Zurada (Eds.), Artificial Intelligence and Soft Computing: 16th International Conference, ICAISC 2017, Zakopane, Poland, June 11-15, 2017, Proceedings, Part II (pp. 623–634). Cham: Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-319-59060-8_56 [Other Affiliation]

2016

Strojny, P., Strojny, A. (2016). Czy piękno gry ma znaczenie? Związek estetyki klasycznej i ekspresyjnej z zaangażowaniem w grę wideo. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica 9, 35-41. [Other Affiliation]

Kossowska, M., Guinote, A., Strojny, P. (2016). Power Boosts Reliance on Idiosyncratic Information Processing Styles. Motivation and Emotion 40(4), 556-565. DOI: 10.1007/s11031-016-9548-8. [Other Affiliation]

Kossowska, M., Szwed, P., Wronka, E., Czarnek, G., Wyczesany, M. (2016). Anxiolytic function of fundamentalist beliefs: Neurocognitive evidence. Personality and Individual Differences, 101, 390-395. doi: 10.1016/j.paid.2016.06.039 [Other Affiliation]

Strojny, P., Kossowska, M., Strojny, A. (2016). When the need for closure promotes complex cognition.  Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology 19(1), 9-42. [Other Affiliation]

Strojny, P., Strojny, A., Kossowska, M. (2016). Search for expectancy-inconsistent but not for expectancy-consistent information reduces uncertainty better: The role of cognitive capacity. Frontiers in Psychology 7:395. [Other Affiliation]

Nalepa, G.J., Argasinski, J.K, Kutt, K., Wegrzyn, P, Bobek, S, Lepicki, M.Z. (2016)  Affective computing experiments in virtual reality with wearable sensors. methodological considerations and preliminary results. In M. T. H. Ezquerro, G. J. Nalepa, J. T. P. Mendez (eds.) Proceedings of the Workshop on Affective Computing and Context Awareness in Ambient Intelligence (AfCAI 2016), ser. CEUR Workshop Proceedings,  vol. 1794. [Other Affiliation]

Nalepa, G. J., Kutt, K., Bobek, S., & Łępicki, M. Z. (2016). AfCAI systems: Affective Computing with Context Awareness for Ambient Intelligence. Research proposal. In M. T. H. Ezquerro, G. J. Nalepa, & J. T. P. Mendez (Eds.), Proceedings of the Workshop on Affective Computing and Context Awareness in Ambient Intelligence (AfCAI 2016) (Vol. 1794). Murcia, Spain: CEUR-WS. Retrieved from http://ceur-ws.org/Vol-1794/ [Other Affiliation]

Kutt, K. (2016). Semantic Wikis Versioning with BiFröST. In V. Mascardi & I. Torre (Eds.), Proceedings of the Doctoral Consortium of AI*IA 2016 co-located with the 15th International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence (AI*IA 2016) (pp. 34–39). Genova, Italy: CEUR-WS. Retrieved from http://ceur-ws.org/Vol-1769/ [Other Affiliation]

2015

Czarnek, G., Kossowska, M., i Sędek G. (2015). The Influence of Aging on Outgroup Stereotypes: The Mediating Role of Cognitive and Motivational Facets of Deficient Flexibility. Experimental Aging Research, 41(3),303-324. doi: 10.1080/0361073X.2015.1021647 [Other Affiliation]

Kossowska, M., Czarnek, G., Wyczesany, M., Wronka, E., Szwed, P., & Bukowski, M.(2015). Electrocortical indices of attention correlate with need for closure. NeuroReport, 26, 285-290. doi: 10.1097/WNR.0000000000000345 [Other Affiliation]

Nalepa, G. J., Ślażyński, M., Kutt, K., Kucharska, E., & Łuszpaj, A. (2015). Unifying Business Concepts for SMEs with Prosecco Ontology. In Proceedings of the 2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, FedCSIS 2015. doi: 10.15439/2015F323 [Other Affiliation]

Kutt, K., Gunia, A., & Nalepa, G. J. (2015). Cognitive Enhancement: How to Increase Chance of Survival in the Jungle? In Proceedings – 2015 IEEE 2nd International Conference on Cybernetics, CYBCONF 2015. doi: 10.1109/CYBConf.2015.7175949 [Other Affiliation]

2014

Kossowska, M., Bukowski, M., & Czarnek, G. (2014). Two routes to closure: Time pressure and goal activation effects on executive control. Polish Psychological Bulletin, 45, 268-274. [Other Affiliation]

Kossowska, M., Czarnek., G., Wronka, E., Wyczesany, M., & Bukowski, M. (2014). Individual differences in epistemic motivation and brain conflict monitoring activity. Neuroscience Letters, 570,  38–41. doi: 10.1016/j.neulet.2014.04.002 [Other Affiliation]

Strojny, P., Strojny, A. (2014). Kwestionariusz immersji – polska adaptacja i empiryczna weryfikacja narzędzia. Homo Ludens, 1, (6), 187-198. [Other Affiliation]

Nalepa, G. J., Kutt, K., & Kaczor, K. (2014). Can the Generation of Test Cases for Unit Testing be Automated with Rules? In 13th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, ICAISC 2014 (Vol. 8468 LNAI, pp. 536–547). https://doi.org/10.1007/978-3-319-07176-3_47 [Other Affiliation]

Kluza, K., Kutt, K., & Woźniak, M. (2014). SBVRwiki (Tool Presentation). In Proceedings of 10th Workshop on Knowledge Engineering and Software Engineering (KESE10) co-located with 21st European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2014) (Vol. 1289). Retrieved from http://ceur-ws.org/Vol-1289/kese10-10_submission_7.pdf [Other Affiliation]

2012

Argasiński, J.K. (2012). Sztuczna inteligencja w grach wideo. In Pitrus, A. (ed.). Olbrzym w cieniu: gry wideo w kulturze audiowizualnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Other Affiliation] 

Argasiński J.K. (2012). Gry wideo: softwarowe maszyny semiotyczne. In Górska-Olesińska, M. (ed.). Liberatura, e-literatura i … : remiksy, remediacje, redefinicje, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. [Other Affiliation]

2011

Śpiewak, S., Strojny, P., Strojny, A. (2011). Wirtualne zaufanie: wpływ komunikacji zapośredniczonej przez komputer na podejmowanie decyzji o współpracy w sytuacji dylematu społecznego. Czasopismo Psychologiczne17(2). [Other Affiliation]